Saturday, September 08, 2007

nangungulila ako

matulin ang takbo ng mga sasakyan
singbilis ng tinatahak kong buhay
na minsa'y nagnais na guminhawa
magnamnam ng paligid
bumagal

sa radyo
patuloy na tumutugtog
ang kanta ng syudad,
ang pook kung saan ako nadala
ng aking mga kamay.

mabilis ang takbo ng buhay
natulak ng urbanindad
ang payak kong kaluluwa
nagnanais na bumalik sa tahimik kong bayan.

sa kandungan ng aking mga magulang.

No comments: